รายงานครุภัณฑ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท


เข้าระบบ

repor

ครุภัณฑ์

แยกตามประเภท


ครุภัณฑ์

การจัดการเรียนการสอน


ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และหุ่น


รายงาน

การซ่อมครุภัณฑ์


รายงาน​

ครุภัณฑ์ที่ชำรุด


ครุภัณฑ์การเรียนการสอน

จะหมดอายุภายใน 5 ปี


ครุภัณฑ์

จะหมดอายุภายใน 5 ปี


ครุภัณฑ์ที่หมดอายุไปแล้ว​

5 ปีย้อนหลัง

Scroll to Top